Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 4
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 3
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 2
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 1
"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami,
których część tylko zdołasz odczytać,
a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią."
Janusz Korczak - Jak kochać dziecko. W: Wołoszyn S.: Korczak, Warszawa1978Dnia 5 września 1973 roku zostało otwarte Państwowe Przedszkole w Skrzyszowie. Było to przedszkole 5- cio godzinne mieszczące się w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie. Dyrektorem przedszkola został pan Stanisław Muszyński ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej. Nauczycielką, która została zatrudniona w tym przedszkolu była pani Krystyna Kozioł, która pracowała do dnia 31 sierpnia 1976 roku. Po jej odejściu pracę w przedszkolu rozpoczęła pani Halina Glinka. W następnych latach przedszkole zostało przekształcone na placówkę 9- cio godzinną z wyżywieniem ( 3 posiłki). Została zatrudniona druga nauczycielka pani Maria Zawilińska. W 1982 roku w lipcu w przedszkolu rozpoczęła pani Dorota Opiela, która przejęła obowiązki nauczycielki w zamian za panią Halinę Glinka ( urlop macierzyński). W 1986 roku ówczesny dyrektor przedszkola pan Stanisław Muszyński zrezygnował z tejże funkcji, a dyrektorem przedszkola została pani Dorota Opiela. W następnych latach w tymże przedszkolu pracowały pani Maria Więcek i pani Anna Marek. W 1992 roku we wrześniu przedszkole zostało ponownie przekształcone na placówkę 5-cio godzinną i tak jest do dnia dzisiejszego.