Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 4
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 3
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 2
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 1
Spotkanie z pania higienistka ( 14.04.2016r.) PDF Drukuj Email

14 kwietnia 2016r. naszych przedszkolaków odwiedziła pani higienistka. Podczas spotkania z dziećmi przedstawicielka służby zdrowia przeprowadziła z dziećmi pogadankę nt. " Jak należy dbać o zdrowie". Opowiedziała dzieciom również o swojej pracy, a dzieci oceniły, że praca ta jest potrzebna. Pani higienistka zachęciła przedszkolaków do zdrowego odżywiania się, prowadzenia aktywnego trybu życia, dbania o czystość osobistą oraz przypomniała o systematycznym codziennym myciu zębów. Wspomniała również, że bardzo ważne jest to, aby każde dziecko codziennie przebywało na świeżym powietrzu. Podczas pogadanki dzieci dzieliły się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i wiadomościami dotyczącymi zdrowego trybu życia.  
Muzycy w przedszkolu ( 12.04.2016) PDF Drukuj Email

12.04.2016r. przedszkolaki uczestniczyły w audycji muzycznej pt." Wiosna w muzyce- utwory muzyczne, w których odnaleźć można charakterystyczne odgłosy wiosny". Audycje muzyczną rozpoczęto utworem A. Vivaldiego " Cztery pory roku - Wiosna", dzięki któremu maluchy dowiedziały się co to jest muzyka ilustrująca. Podczas słuchania tego utworu dzieci rozpoznawały zjawiska przyrodnicze- deszcz, lot pszczół itp. Muzycy wykorzystując kibort i gitarę grali utwory tematycznie związane z wiosną: "Maszeruje Wiosna"," Idzie do nas Wiosna", "Kwiatki, bratki i stokrotki". Przedszkolaki słuchając tych utworów świetnie bawili się poruszając się w ich rytmie.

 
Powitanie Wiosny ( 23.03.2016) PDF Drukuj Email

W dniu 23.03.2016r. przedszkolaki z naszego przedszkola uroczyście powitały wiosnę. Z tej okazji przedstawiły montaż słowno- muzyczny pt. " Witaj Wiosno". Mali aktorzy wczuwali się w role : motyli, żabek, Pani Wiosny, wietrzyka, słoneczka. Radosny śpiew piosenek o tematyce wiosennej oraz dialogi występujących postaci wprowadzały wszystkich widzów w radosny wiosenny nastrój. Widzowie w osobach rodziców i uczniów kl. 0-III wraz z wychowawcami długo dziękowali przedszkolakom bijąc gromkie brawa.

 

 
Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email

 

Lista kandydatów

 

przyjętych do Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie

 

na rok szkolny 2016/17

 

 

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 2/2016 przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie dnia  01 kwietnia 2016 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. przyjmuje na rok szkolny 2016/17 niżej wymienionych kandydatów:

 

L. p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Andreasik Filip

2.

Baran Julia

3.

Buniowska Milena

4.

Cierniak Mikołaj

5.

Cholewa Julia

6.

Czudecki Kacper

7.

Czudecki Karol

8.

Cwanek Maciej

9.

Dęborowska Karolina

10.

Dęborowski Bartłomiej

11.

Ferfecka Julia

12.

Fryz Amelia

13.

Fryz Oliwia

14.

Jezuit Bartosz

15.

Jurkowska Malwina

16.

Kura Julia

17.

Orzech Faustyna

18.

Przetacznik Szymon

19.

Przydział Emilia

20.

Różański Maksymilian

21.

Sito Justyna

22.

Szerszeń Eliza

23.

Szpara Igor

24.

Tokarz Andrzej

25.

Wiącek Zuzanna

 

               

 

 

Lista kandydatów

nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie

na rok szkolny 2016/17

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 2/2016 przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie dnia  01 kwietnia 2016 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. nie przyjęła na rok szkolny 2016/17 niżej wymienionych kandydatów:

L. p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Szerszeń Kamila

2.

Kołodziej Eliza

3.

Krajewski Oskar

4.

Ciskał Kacper

5.

Fortkowski Piotr

 

2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2016r.                                                                                                                                                                                                                               

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.                                   

 

 
Spotkanie z muzykami ( 08.03.2016) PDF Drukuj Email

8 marca 2016r. do naszego przedszkola znów przybyli muzycy z Filharmonii Rzeszowskiej. Przedstawili oni audycję pt. " Tajemnice futerałów - instrumenty muzyczne". Muzycy tym razem ze sobą przywieźli akordeon i skrzypce. Dzieci poznały budowę i brzmienie tych instrumentów. Dodatkowym uatrakcyjnieniem audycji były zagadki muzyczne w postaci znanych piosenek ( Kulfon, Myj zęby, Zuzia- lalka nieduża). Na zakończenie dzieci przy pomocy ilustracji dokonały klasyfikacji instrumentów na : strunowe, dęte , perkusyjne.

 


Strona 10 z 56