Ogloszenie! Drukuj

11.03.2016r. o godz. 1700 odbędzie się spotkanie z rodzicami. W spotkaniu uczestniczyć będzie pani psycholog M. Gątarska z P.P.P. w Ropczycach, która przeprowadzi pogadankę na temat : „ Wpływ czytelnictwa na rozwój poznawczy dzieci w wieku od 0 do 6 lat”.

Na zebraniu poruszone będą również sprawy związane z rekrutacją dzieci do przedszkola. Prosimy rodziców o liczne uczestnictwo w spotkaniu.