Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Drukuj

 

Lista kandydatów

 

przyjętych do Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie

 

na rok szkolny 2016/17

 

 

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 2/2016 przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie dnia  01 kwietnia 2016 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. przyjmuje na rok szkolny 2016/17 niżej wymienionych kandydatów:

 

L. p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Andreasik Filip

2.

Baran Julia

3.

Buniowska Milena

4.

Cierniak Mikołaj

5.

Cholewa Julia

6.

Czudecki Kacper

7.

Czudecki Karol

8.

Cwanek Maciej

9.

Dęborowska Karolina

10.

Dęborowski Bartłomiej

11.

Ferfecka Julia

12.

Fryz Amelia

13.

Fryz Oliwia

14.

Jezuit Bartosz

15.

Jurkowska Malwina

16.

Kura Julia

17.

Orzech Faustyna

18.

Przetacznik Szymon

19.

Przydział Emilia

20.

Różański Maksymilian

21.

Sito Justyna

22.

Szerszeń Eliza

23.

Szpara Igor

24.

Tokarz Andrzej

25.

Wiącek Zuzanna

 

               

 

 

Lista kandydatów

nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie

na rok szkolny 2016/17

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 2/2016 przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie dnia  01 kwietnia 2016 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. nie przyjęła na rok szkolny 2016/17 niżej wymienionych kandydatów:

L. p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Szerszeń Kamila

2.

Kołodziej Eliza

3.

Krajewski Oskar

4.

Ciskał Kacper

5.

Fortkowski Piotr

 

2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2016r.                                                                                                                                                                                                                               

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.