Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 4
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 3
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 2
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 1
O przedszkolu

Nasze przedszkole jest jedną z dwóch tego typu placówek znajdujących się na terenie gminy Ostrów. Posiada status przedszkola publicznego i funkcjonuje od 1973 roku. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Ostrowie, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zaś obsługę finansowo - kadrową prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ostrwie. Placówka jest przedszkolem 9-cio godzinnym , mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie i zajmuje dwie sale zabaw. Posiada również plac zabaw wyposażony w sprzęt do zabaw i ćwiczeń na powietrzu. Umożliwia to dzieciom częsty i aktywny pobyt na świeżym powietrzu, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Dzieci z naszego przedszkola korzystają z trzech posiłków na stołówce szkolnej. W przedszkolu zajęcia prowadzone są przez nauczycielki, które posiadają wykształcenie wyższe . Dodatkowo zatrudnione są nauczycielki w niepełnym wymiarze, które prowadzą zajęcia dodatkowe z religii ( pani M. Wolak), rytmiki ( pan R. Niewiarowski) i j. angielskiego ( pani. B. Matłok). Zatrudniona jest również woźna oddziałowa. Przedszkole jest placówką jednooddziałową. Uczęszcza do niego 25 dzieci zamieszkałych na terenie Skrzyszowa. Nasi absolwenci kontynuują edukację w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Przedszkole czynne jest od godz. 700-1600 , w dniach kiedy odbywa się religia do godz. 1330. Oprócz zajęć dodatkowych z religii, rytmiki i j. angielskiego dzieci mają co tydzień możliwość wyjazdu na basen do Ropczyc, gdzie uczą się pływania pod fachową opieką instruktora. Przedszkole organizuje również wszelkie wyjazdy do różnych ciekawych miejsc m. in. do teatru, kina, figlolandu, filharmonii a także raz w roku organizowana jest wycieczka autokarowa w dalsze miejsca ( Kraków, Bałtów, Pilzno itp.) W przedszkolu współpracuje z Filharmonią Rzeszowską – raz w miesiącu w placówce odbywają się audycje muzyczne, prowadzone przez muzyków z Filharmonii ; dzieci mają możliwość poznania różnych instrumentów muzycznych, tańczą, śpiewają, bawią się wraz z muzykami. W przedszkolu odbywają się różne uroczystości związane z kalendarzem imprez m. in. Dzień Nauczyciela, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy i Taty, Spotkania z Mikołajem, zabawa karnawałowa. Bardzo dobrze układa się współpraca przedszkola ze Szkołą Podstawową, dzieci z przedszkola często biorą udział w akademiach szkolnych, prezentując swój dorobek artystyczny.