Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 4
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 3
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 2
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie - zdjęcie 1
Plan dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

700-800- Schodzenie się dzieci. Zabawy twórcze, ruchowe, tematyczne inspirowane przez dzieci. 

800-1300 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

800-900- zabawy dowolne, własna inwencja twórcza dzieci. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne, czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience- przygotowanie do śniadania.

900-930- śniadanie- nabywanie umiejętności kulturalnych, spożywanie posiłków.

930-1030- zajęcia dydaktyczne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego na dwóch poziomach wiekowych.

1030-1200- zajęcia dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy na świeżym powietrzu, przygotowanie do obiadu.

1200-1230- obiad- rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, zachowanie porządku podczas posiłku.

1230-1300- wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia wyrównawcze i indywidualne, spacery, wycieczki piesze w najbliższej okolicy, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

1300-1600 REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

1300-1330- odpoczynek poobiedni, wyciszenie organizmu, muzyka relaksacyjna, bajki muzyczne lub terapeutyczne

1330- 1345- podwieczorek

1334-1600- dowolna działalność dzieci w sali lub na powietrzu, wspieranie zdolności twórczych dzieci, zabawy indywidualne według zainteresowań, rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

 


ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU

1. Rytmika ( poniedziałek, wtorek)

2. Religia ( środa, piątek)

3. Język angielski (poniedziałek, czwartek)